2. Tunnelbana Hjulsta - Barkarby

En förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby ingick i den stora trafikuppgörelsen från 1992 som fick namnet Dennispaketet. Om paketet hade hållit skulle Blå linjen gått till Barkarby i tio år redan, men det sprack 1997 i tvister kring Norra länken. Att denna självklara och tidigare beslutade förlängning av t-banan glöms bort när staden och staten 21 år efter Dennis åter kommer överens om stockholmstrafiken är ett stort misstag som måste rättas till. 

Om Dennispaketet 1992

Om trafikuppgörelsen 2013

Gärna Akalla, men först Hjulsta

Det är inte fel att Akalla också får förbindelse med Barkarby, men akallaspåret kan komplettera hjulstaspåret istället för att ersätta det. På så sätt binds de blå linjerna ihop i en ring med stationerna - - - Rinkeby-Tensta-Hjulsta-Barkarby station-Barkarbyfältet-Akalla-Husby-Kista - - -

En förlängning av tunnelbanan från Hjulsta är redan förberedd i berget och skulle höja värdet på fastigheterna i Hjulsta, Tensta och Rinkeby, och intresset för nyetableringar av företag och kontor i området.

Bra access en nyckelfråga för Einar Matsson

Bostads- och byggföretaget Einar Mattsson köpte Hjulsta 2007 agerar för en positiv utveckling på Järva. Stora satsningar är på gång helt nära Hjulsta: En ny pendel- och fjärrtågstation i Barkarby, Sveriges största trafikplats där E4 korsar E18, och helt nya bostadsområden. 

En viktigt pusselbit för att Hjulsta ska vinna på den nya infrastrukturen är dock att man får smarta angöringsmöjligheter till trafikplatsen samt den nya stadsdelen och stationen i Barkarby. Förutom vettiga av- och påfarter till motorvägarna vill Einar Mattsson gärna se att förlängningen av tunnelbanans blå linje från Hjulsta äntligen blir av.

– Denna fråga lyfter vi i alla sammanhang då vi träffar beslutsfattare, säger förvaltaren Björn Schenholm i Einar Mattssons årsredovisning. Det fanns planer för sträckan Hjulsta–Barkarby då blå linjen byggdes, en del av tunneln är till och med delvis sprängd. Att förlänga tunnelbanan i ytläge en dryg kilometer skulle ge väldigt stor samhällsnytta i förhållande till investeringens storlek.

– Det ska vara naturligt att åka av i Hjulsta, och områdena kring Järvafältet måste knytas samman i stället för att skäras av från varandra av motorvägarna. Här har Einar Mattsson som stor fastighetsägare en betydelsefull roll att spela för att få med sig staden och trycka på för att Trafikverket ska skapa bra lokaltrafiklösningar"

Göran Cars, professor i regionala och urbana studier, KTH