4. Arkitekttävling för Utbildningsförvaltningens kontor i Tensta

Utbildningsförvaltningen ska flytta till Tensta och dess 400 medarbetare förtjänar moderna och ändamålsenliga lokaler. Huset blir också en viktig byggnad i Tensta, både praktiskt och symboliskt. Här ska ledningen för stadens skolorganisation arbeta för barns och ungdomars framtid. Husets status bör synas och få en form som förtjänar en nominering till Årets stockholmsbyggnad, något som byggnader i Kista fått tre år i rad.

Staden har utlyst en arkitekttävling för Tekniska nämndhuset flytt till "Söderstaden". 

Arkitekttävling för Tekniska nämndhuset, Söderstaden

Men de tekniska förvaltningarnas flytt kommer inte att göra skillnad för Globenområdet dit de flyttar. Däremot kan Utbildningsförvaltningens flytt till Tensta skapa en avgörande positiv vändning i stadsdelen. Det är en stor och viktig förvaltning som flyttar till ett område som nästan helt saknar kontor, och där utbildning och skolutveckling är riktiga ödesfrågor. Huset kommer att få ögonen på sig, det kommer att synas i närmiljön och det kommer att synas i media. Detta är den förvaltningsflytt som förtjänar en arkitekttävling i första hand.