3. Idétävling för centrala Tensta, öppen för internationella kontor och tenstabor

Idag 2014 finns ett guldläge för en positiv utveckling i Tensta. Beslutet att flytta utbildningsförvaltningen till Tensta tillsammans med stadsdelsförvaltningens återflytt innebär nya kontor med totalt 700 arbetsplatser. Och mitt i Tensta finns den tomma tomt där förvaltningens kontor tidigare låg, en strategisk pusselbit i grundläggandet av framtidens Tensta. Tillfället är som gjort för en stor professionell idétävling där både internationella storheter och tenstabor bjuds in!

  • Hur kan den upplevda tillgängligheten till Tensta centrum förbättras? I decennier har centrumet vänt baksidor mot besökarna och missat trafikströmmarna på Tenstastråket, Tenstaplan, till-och från tunnelbanan.
  • Tävlingsområdet bör minst omfatta området från Kämpingeskolan till gymnasiet, men kan även gälla stadsdelens tillgänglighet i sin helhet. Uppgiften blir då att även studera Tenstas interna vägnät och kommunikation med omgivande stadsdelar och trafiken på E18. 
  • Hur kan staden förbereda lokaler för fler än de 700 arbetsplatser som vi redan vet kommer? Flexibilitet och framtidstro måste byggas in i stadsplanen.  
  • Två tävlingsklasser - för professionella och amatörer.
  • Resultatet av tävlingen utgör en stabil och väl förankrad grund för Tenstas strukturplan (se punkt 1 på 100-listan)

En tävling som spelar roll

De senaste åren har Stockholm bjudit in till internationella arkitekttävlingar för projekt som

  • ingen varit beredd att bygga (idrottshall på Taxinge och kollektivhus på Tisslinge – tävling i samband med bomässan 2006),
  • är olämpligt placerade och därför inte bör genomföras (begravningsplats på Järvafältet 2009-2010),
  • förstör tenstabornas miljö (”Stockholmsporten” – trafikrondell vid Hjulsta 2010-2011).

Nu kan man äntligen genomföra en tävling om något som kommer att genomföras, och som alla vill ha. De nya kontoren kan bli starten för en nödvändig förvandling av Tenstas centrala delar. 

Tenstas framtid är värd en idétävling