1. Långsiktig strukturplan för centrala Tensta.

Centrala Tensta behöver en långsiktig strukturplan, och stadsdelsförvaltningens återflytt och Utbildningförvaltningens inflytt måste bli en del av den planen.

Initiativ Tenstas 100-lista kom till som en reaktion på Järvalyftets "100 punkter för ett bättre Järva". Denna den första punkten presenterades på DNs debattsida 2012 där vi kritiserade Järvalyftets lista för att dels ta med punkter som gör Järva sämre och dels utelämna avgörande frågor för Järvas utveckling (såsom just Tensta centrums förnyelse).

"Planerad begravningsplats sänker Järvalyftet" på DN Stockholmsdebatt