Initiativ Tensta

Denna webbplats startade nyåret 2014 av några privatpersoner med långvarigt engagemang för Tensta. 

Björn Erdal, kommunikatör
, Rachid Lestaric, arkitekt MSA
, Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, lärare och forskare vid KTH Arkitekturskolan, initiativtagare till Tensta Arkitekturskola och ett antal lägenhetssammanslagningar i Tensta
, Gregor Wroblewski, konstnär, grundare av Tensta konsthall, verksamhetsutvecklare i Föreningen Kulturhuset Tensta Träff.

Gregor Wroblewski driver sedan flera år bloggen TENSTA - konst och medborgarskap

 

 

Kunskap, idéer och opinion ...

Stockholms framtid av-görs i Tensta

Vi tror på Tensta och Järvafältets möjligheter att utvecklas och göra Stockholm större. Framtiden som hållbar storstad avgörs inte vid Slussen utan här. 

Vårt intresse är i första hand stadsplanering, arkitektur, social och kulturell infrastruktur.

Det behövs mer dialog och debatt i och om Tensta.