"Vi vill vara tydliga" - appell 6 januari 2014

06.01.2014 21:48

Kära vänner!
Det finns en historia bakom att vi samlats vid denna anslagstavla på Järvafältet:

När Tensta och Rinkeby började byggas på slutet av 60-talet föddes inte bara nya stadsdelar. Av schaktmassor från byggandet skapades också Granholmstippen, eller Granholmstoppen som vi kallar den. Den var från början tänkt för aktivitet, bland annat som skidbacke, men de instabila tippmassorna på den lösa träskmarken som låg här innan, gjorde att kullen inte kunde byggas så hög som från början var tänkt.

Det blev inga skidliftar, men Granholmstoppen har ändå lockat till aktivitet: skärmflyg, mountainbiketräning och -tävlingar i början på 90-talet, eller bara den urgamla driften för flanörer eller motionärer att ta sig till toppen. Till toppen och se ut över sitt område.

Men det har funnits hot mot detta öppna och utmanande aktivitetsfält. 1990 ville några privatpersoner anlägga en golfbana kring kullen och på Hästa gårds då just nedlagda jordbrukmark. Förslaget stoppades i sista stund – en avgörande insats gjordes av tre flickor från Hjulstaskolan som skrev brev och personligen uppvaktade stadsbyggnadsnämnden före sammanträdet.

Ett annat hot har varit misskötsel. Området användes av människor men var övergivet av myndigheter. Det växte igen och blev alltmer skräpigt och otryggt.

En vändpunkt kom 1994, då Mats Löf, konstutbildad discgolfentusiast, kom hit med två tomma händer och en vision. Han skrev avtal med staden om att sköta området och bygga upp Europas första professionella discgolfbana.

Resten är historia. Järva Discgolf Park har städat, vårdat och skapat ett inbjudande område som lockar Järvas invånare till besök, aktivitet och möten. Samtidigt har Järva fått en sportanläggning i världsklass som firar sitt 20-årsjubileum med en ny stortävling, European Masters, som Sverige arrangerar ihop med Finland och som kommer att dra hit stora delar av världseliten.

Eller rättare sagt: man önskar att man skulle kunna säga ”Resten är historia”. Hoten mot det öppna fältet är tyvärr inte över.

För det verkar som om staden med stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvalt-ningen inte förstår vilken gåva Järva har givit Stockholm. Detta trots att staden i snart 10 år hårdlanserat ordet ”världsklass” i samband med Stockholm.

Kyrkogårdsförvaltningen vill lösa sitt begravningsplatsproblem just här. Enligt förslaget ska Granholmstoppen omringas av långsmala begravningsenheter omgivna av höga murar. Längre bort här i skogsbrynet ska en cermonibyggnad placeras. Allt ska kunna nås med bil, långt in i kulturreservatet.

Det finns mycket att bli upprörd över i denna process. Till exempel hur ett beslut i stadsbyggnadsnämnden att ”undersöka förutsättningarna” för en begravningsplats i en begränsad del av fältet mot Akallavägen, genom en arkitekttävling plötsligt blev ett färdigt förslag på ett dubbelt så stort område utan att politiker eller allmänhet förstått vad som hänt eller haft en chans att påverka.

Bland det som upprör mig mest är hur orden har använts i de utlåtanden som rör detta projekt.  ”Värdig” förekommer ofta i texterna, men det som sker och föreslås är ovärdigt. Begravningsplatsen ska ”berika områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden” när den i själva verket inkräktar på eller förstör alla dessa värden. Självklart finns även de magiska orden ”mötesplats” och ”integration” med i retoriken.

Men vad kan bli en bättre mötesplats än det som finns idag? När människor i alla åldrar, som bor nära eller längre bort, träffas i lek och aktivitet? Seriöst – vem tror att sörjande sällskap ska knyta nya kontakter när de letar efter sitt muromgärdade gravkvarter?

Det värsta är att stadsbyggnadskontoret ger sken av att det inte finns någon konflikt, att alla aktiviteter ska kunna fortsätta ungefär som förut, mitt i en begravningsplats! Förutom discgolfen förstås – den måste ”flyttas till annat område”. De sanna orden är läggas ner. Språket används för att dölja för politiker och allmänhet vilka val som måste göras.

Men vi … – Vi vill vara tydliga! Vi vill använda språket demokratiskt. Vi sätter upp svar från samrådet 2012. Tillsammans skickar vi en hälsning till politiker och press att sätta sig in i denna stora planfråga på allvar. 

Därför har vi samlats här idag.

Bevara vårt öppna och levande fält, och samarbeta med Järva Discgolf Park som möjliggör detta!