Spontan nyårsaktion mot begravningsplatsen

06.01.2014 21:30

Den 6 januari 2014 samlades ett trettiotal järvabor vid kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla på Järvafältet. Aktionen lanserades med kort varsel på Initiativ Tenstas hemsida som en reaktion på en DN-artikel i början på julhelgen.

Nyheten att kyrkogårdsförvaltningen ger upp (eller skjuter upp) begravningsplatsen på järvabornas finaste och bäst fungerande fritidsområde var visserligen mycket uppmuntrande. Men något saknades i motiveringen. Kyrkogårdsdirektören intervjuades och framhöll grundförhållanden, den känsliga Igelbäcken och fisken Grönlingen: ”- det blev mer komplicerat än vi någonsin hade trott”. Inte ett ord om den starka folkliga opinionen mot planerna.

Utflykten till kyrkogårdsförvaltningens anslagstavla på Järvafältet blev en stark markering av denna viktiga opinion. Mängder av kritiska citat från samrådet hösten 2012 sattes upp och nya anslag skrevs. Begravningsplatsen är en stadsplanefråga som hotar många människors livsmiljö, inte bara en fisk i Igelbäcken!

Aktion anslagstavla 6 januari - inbjudan

Järvabor reagerar mot planerad begravningsplats - 6 januari - pressmeddelande

"Vi vill vara tydliga" - Appell vid anslagstavla 6 januari

DN Epsteins Stockholm - bloggreportage från aktionen 6 januari