Aktion anslagstavla 6 januari - inbjudan

06.01.2014 21:36

Aktion anslagstavla 6 januari

Gör en utflykt på Järvafältet och markera mot stadens planer på en begravningsplats! Välkommen till kyrko-gårdsförvaltningens anslagstavla på Järvafältet, nära Tensta koloniträdgårdsområde, trettondagen, måndag 6 januari klockan 13:30 till 14:30. Ta gärna med kaffetermos, bullar och pepparkakor. 

Kommer att finnas:

  • Häftpistol
  • En kasse med kritiska citat från samrådsprocessen att sätta upp
  • Vita pappersark och tuschpennor
  • Kamera för dokumentation

Järva begravningsplats - ett dåligt förslag för alla.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning planerar en begravningsplats i norra stockholmsområdet. De föreslår att den ska läggas på och runt Granholmstoppen på Järvafältet. Det är svårt att tänka sig en mindre lämplig plats.

  • Granholmstoppen med Järva Discgolf Park är ett livfullt, välskött och fungerande fritidsområde i världsklass. De olika fritidsaktiviteter som nu pågår i området kan inte vara kvar med den begravningsplats som planeras, trots att kykogårdsförvaltningen försöker trolla med orden och låtsas något annat. 
  • Granholmstoppen har stora tekniska svårigheter som buller, höjdskillnader och instabila jordlager som gör den olämplig som begravningsplats. Området består till stora delar av tippmassor. För att kunna använda det till kistgravar måste de översta metrarna av marken schaktas bort och ersättas med ny jord, vilket innebär kostnader i världsklass.
  • Det vinnande förslaget "Öarna" i kyrkogårdsförvaltningens tävling är extremt ytkrävande. För att leverera 10 hektar begravningsmark lägger det beslag på 50 hektar av järvabornas mest använda friområde. Tvärt emot vad förvaltningen påstår verkar förslaget vara utvalt för att åstadkomma största möjliga skada.

Fler och fler får upp ögonen för hur dåligt förslaget till begravningsplats är. Ett 80-tal svar kom in under samrådet, 4 av 5 var kritiska enligt lokaltidningen Mitt i.

Dubbla budskap

Men stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen tar inte invändningarna på allvar, och de arbetar vidare som planerat. I stadens budget för 2014 har 70 miljoner avsatts för det fortsatta arbetet med förslaget. Samtidigt går kykogårdsdirektören ut i en tidningsintervju just före jul och medger "det blev mer komplicerat än vi någonsin trott" (DN 21/12 2013: "Stopp för begravningsplats på Järvafältet"). Hur ska dessa dubbla budskap tolkas?

Opinionen behöver bli synlig!

Kyrkogårdsdirektören skyller planeringsproblemen på fisken Grönlingen och Igelbäckens vattenkvalitet. Han nämner inte med ett ord den opinion som blev starkare än förvaltningen hade trott. Begravningsplatsen är en stadsplanefråga som påverkar befolkningen på Järva, inte bara en fisk i Igelbäcken. Det är dags att påminna om det demokratiska perspektivet!

Agera! - delta i utflykt som passar hela familjen. Kom till kyrkogårdsförvaltningens påkostade anslagstavla på Järvafältet, nära Tensta koloniträdgårdsområde, trettondagen, måndag 6 januari klockan 13:30 till cirka 14:30. Ta gärna med kaffetermos, saft och bullar.

För dig som är sugen på något mer än fika efteråt finns restaurang Villa Albastro vid Granholmstoppen. Där kan man köpa hamburgare och grillspett gjorda på närproducerat kött från Hästa gård.