100 punkter

Tanken att staden kan visa vägen och skapa framtidstro genom att flytta verksamhet till ytterstaden är inte ny. I mitten av 90-talet föreslog fastighetsborgarrådet Annika Billström att Tekniska nämndhuset skulle till Tensta. Nu blir det av: Delar av Serviceförvaltningen har redan flyttat till...
Utbildningsförvaltningen ska flytta till Tensta och dess 400 medarbetare förtjänar moderna och ändamålsenliga lokaler. Huset blir också en viktig byggnad i Tensta, både praktiskt och symboliskt. Här ska ledningen för stadens skolorganisation arbeta för barns och ungdomars framtid. Husets status bör...
Idag 2014 finns ett guldläge för en positiv utveckling i Tensta. Beslutet att flytta utbildningsförvaltningen till Tensta tillsammans med stadsdelsförvaltningens återflytt innebär nya kontor med totalt 700 arbetsplatser. Och mitt i Tensta finns den tomma tomt där förvaltningens kontor tidigare låg,...
En förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby ingick i den stora trafikuppgörelsen från 1992 som fick namnet Dennispaketet. Om paketet hade hållit skulle Blå linjen gått till Barkarby i tio år redan, men det sprack 1997 i tvister kring Norra länken. Att denna självklara och tidigare...
Centrala Tensta behöver en långsiktig strukturplan, och stadsdelsförvaltningens återflytt och Utbildningförvaltningens inflytt måste bli en del av den planen. Initiativ Tenstas 100-lista kom till som en reaktion på Järvalyftets "100 punkter för ett bättre Järva". Denna den första punkten...

Initiativ Tenstas 100 punkter för ett bättre Järva fylls på under våren 2014. 

Listan kommer att ta upp redan fattade beslut så som flytten av kommunala förvalt-ningar till Rinkeby och Tensta men framför allt formulera förslag för framtiden.